Tips och regler

För att du ska trivas riktigt bra i din bostad har vi samlat ihop en del
grundläggande tips och regler på den här sidan. Genom att följa dem kommer både du själv och dina grannar att känna sig trygga och nöjda med sitt boende. Är det något mer du undrar över (som vi inte tar upp i den här listan är du alltid varmt välkommen att kontakta oss, på info@ebforvaltning.se

Glöm inte att göra adressändring när du flyttar. Gör en anmälan på www.adressandring.se eller ring Svensk Adressändring på tel 020-97 98 99.

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Häll inte ut kemikalier eller oljor i slasken. Torka av stekpannan med papper och släng det. Spola inte heller ner olja resp. kemikalier i toaletten. Istället kan du lämna dem på någon av Kommunens återvinningsstationer. Släng inte föremål, exempelvis tops, bindor etc. i toaletten.

Det blir ofta mycket fuktigt i badrummet när man badat eller duschat. Bästa sättet att undvika att det blir vatten- eller mögelskador är att t ex:

  • sätta upp duschdraperi för att förhindra vattenstänk
  • rengöra golvbrunn, väggar och tak i badrummet regelbundet
  • vädra ut fukten genom att lämna badrumsdörren på glänt

Vid misstanke om vattenskada eller annan skada är det din skyldighet att omgående kontakta oss.

Montera gärna en duschdraperistång som inte behöver skruvas fast i väggen. Då kan du lätt ta med den när du flyttar.

Njut av din uteplats, men tänk på några saker. Häng blomlådor på insidan av räcket, det kan finnas risk för att dessa ramlar ner. Skaka inte mattor eller annat på balkongen, eftersom din granne kan få in dammet i sin lägenhet. Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och är därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet.

Direktbyte måste alltid godkännas av hyresvärden.

Kontakta EB förvaltning för att se om det finns förutsättningar för att koppla in
diskmaskin i din lägenhet. Det gäller både bänk- och golvdiskmaskin.

Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel.

Ställ inte upp entrédörren, utan se till att den är stängd. Det finns risk att obehöriga kan smita in och orsaka skadegörelse. Entréer och trapphus är utrymningsvägar och på grund av brandskäl är det därför inte tillåtet att ställa föremål här.

Felanmälningar görs till EB Förvaltning såvida det inte handlar om TV-mottagningen. Felanmälan vid brister i TV-mottagningen, se kontakt sidan

Visst är det roligt med fest men tänk på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela dem gärna i förväg. Både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Blir du själv störd när någon annan har fest, kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du EB Förvaltning under dagtid och Polisen under nätter och helger. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

När du ska flytta är det viktigt att städa extra noga. Lägenheten och ev. förråd, bod skall vara tömda och noga städat.  Tänk också på att du är skyldig att ge hyresvärden tillgång till lägenheten för visning för eventuella nya hyresgäster.

Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Fågelmat blir ofta mat åt skadedjur, som möss och råttor.

Använd det förråd som tillhör din lägenhet och använd ett godkänt lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd regelbundet. Tänk på brandrisken, förvara inte brandfarliga ämnen i förrådet. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det och därför ska det alltid vara låst.

Information om garage och p-platser får du genom EB Förvaltning. Med tanke på brandrisken är det inte tillåtet att förvara brandfarliga material, vätskor, gaser mm i garaget.

Var rädd om golven i din lägenhet. Att ersätta ett skadat eller onormalt slitet golv är ofta kostsamt. Möbeltassar på t ex bord och stolar är ett enkelt sätt att skydda golven.

Använd i första hand torra rengörningsmetoder (dammsugning, sopning, moppning). Vid eventuell fukttorkning används liten mängd vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel, t ex handdiskmedel. Linoleumgolv skadas av hett vatten och starka rengöringsmedel. Tänk på att använda sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av parkettgolv.

Se Tvättstuga. Tänk dock på att de tvättmaskiner vi har inte är konstruerade för att tvätta mattor eller andra tunga material.

Gräsmattor i området är till för alla som bor där. Det är självklart inte tillåtet att parkera bilar eller andra fordon på gräsytorna.

Teckna alltid en hemförsäkring. Skulle du råka ut för brand, inbrott eller annan förstörelse och saknar hemförsäkring får du ingen ersättning för det förstörda eller försvunna.

(Husdjur ska godkännas av EB Förvaltnig.)
Du får ha husdjur i lägenheten om de inte stör dina grannar. Tänk på att hundar ska
 vara kopplade på allmän plats och katter ska hållas under tillsyn. Husdjuren får inte
 vistas på lekplatser eller på gräsmattor som används för lek och rekreation. Det är ej
 tillåtet att ha vissa typer av djur, t ex orm. Är du osäker kontakta EB Förvaltning. I övrigt hänvisar vi till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Forshaga och Kils kommun.
Hyra betalas i förskott och ska vara EB Förvaltning tillhanda senast sista vardagen i månaden.
Bankgiro: Bankgironummer 826-9995. Vid försenad hyresinbetalning får du (efter cirka en vecka) ett inkassokrav med avgift och ränta. Det är viktigt att du omgående kontaktar EB Förvaltning om du inte kan betala hyran.

Du kan få information på flera olika sätt, exempelvis genom utskick eller via vår hemsida

Du ansvarar för den utrustning som finns i lägenheten. Om du plockar bort innerdörrarna i din lägenhet måste de förvaras på ett sådant sätt att de inte kommer till skada samt sättas tillbaka när du flyttar.

Med hänsyn till brandrisken får motorfordon inte förvaras inne i fastigheten eller i
 cykelförråd.

Tänk på dina grannar när du spelar musik eller tittar på TV. Höga ljud är störande för
många och påverkar trivseln i boendet. Hög musik, som stör andra boende,
 kan betraktas som en störning.
 Detta kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

Du får måla och tapetsera i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. 
Vid målning och tapetsering ska färger och mönster väljas som accepteras av såväl 
EB Förvaltning som av kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig.
 Är du osäker på färgval eller hur du ska gå till väga, så kontakta oss. Kontakta alltid EB Förvaltning innan eventuell åtgärd påbörjas!

Kontakta EB Förvaltning vid namnändring.

Kontakta EB Förvaltning om du önskar extranycklar. Du får då en rekvisition och kan hämta nycklarna hos anvisat låsföretag. Du betalar själv för extranycklar. Var rädd om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det bli problem med försäkringsbolaget om inte samtliga nycklar finns. När du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in.

Skulle du få problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar EB Förvaltning.

Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Överträdelse betraktas som skadegörelse.

Ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl är det viktigt att du parkerar på anvisade parkeringsplatser. Felparkerade fordon åläggs kontrollavgift av anlitat bevakningsföretag.

Persienner sätter du som hyresgäst själv in om så önskas. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dessa. Du ansvarar själv för persiennerna.

Använd rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön. Starka
rengöringsmedel gör ofta mer skada än nytta på den yta som ska rengöras.

Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, förråd, bodar, hissar, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen i EB Förvaltnings fastigheter.

Sandlådorna är till för barnen. Du som har husdjur måste se till att dessa inte gör sina 
behov där.

Välskötta bostadsområden är viktigt för att du som hyresgäst ska trivas med ditt
 boende. Skadegörelse kan leda till polisanmälan och att du förlorar rätten att bo kvar 
i din lägenhet.

Grovsopor, glödlampor, lysrör, elektronik och kemikalier lämnas på bemannade 
återvinningscentraler.

Om du blir störd av dina grannar eller någon annan i ditt bostadsområde kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du EB Förvaltning under dagtid och Polisen på kvällar, nätter och helger.

Montering av spegelvägg skadar både vägg och tapet. Som hyresgäst är du alltid 
skyldig att återställa vägg och tapet vid avflyttning.

Du får tapetsera och måla i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Vid målning och tapetsering bör färger och mönster väljas som accepteras av såväl EB Förvaltning som kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig. Är du osäker på färgval eller hur du skall gå till väga, så kontakta oss. Kontakta alltid EB Förvaltning innan eventuell åtgärd påbörjas!

Du har tillträde till lägenheten kl 12.00 första vardagen i månaden. Om datumet infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag (exempelvis midsommar-, jul- eller nyårsafton) innebär det att inflyttning sker närmast efterföljande vardag.

Det är tillåtet att montera ”tittöga” i ytterdörren om det sker på ett fackmannamässigt sätt.

Kontakta Polisen vid störningar i boendet på kvällar, nätter och helger. Telefonnummer hittar du på vår hemsida eller i telefonkatalogen. Vid störningsärenden under ordinarie kontorstid kontaktar du istället EB Förvaltning.

Tv-utbudet skiljer sig åt från område till område.

Vill du ha en tvättmaskin i din lägenhet måste du alltid först undersöka om det är
möjligt. Vill du köpa och installera en egen tvättmaskin måste detta ske av behörig
personal. För att undvika fukt- och mögelskador är det även lämpligt att installera en 
kondenstorktumlare. Det är inte tillåtet att på egen hand ansluta torktumlare till
fastighetens ventilationssystem (s k evakueringstorktumlare). Det är viktigt att du
talar med EB Förvaltning innan du köper egen torktumlare.

Använd miljöanpassat tvättmedel för både din och miljöns skull.

Alla boende i EB Förvaltnings lägenheter kan använda den gemensamma tvättstugan, med undantag av hyresgäster i lägenheter där tvättutrustning tillhör lägenheten.
I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning. 
Självklart lämnar du tvättstugan städad och ren efter dig. Om det finns grovtvättstuga
 kan du där tvätta sådant som inte kan eller får tvättas i den vanliga tvättstugan,
t ex mattor, filtar mm.
Du har alltid en uppsägningstid på tre kalendermånader (då förhyrningen avser en 
bostadslägenhet.) Uppsägningen gör du skriftligen på ditt hyresavtal och skickar eller lämnar det till EB Förvaltning. Därefter får du en bekräftelse på uppsägningen.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad om uppsägningen sker inom en 
månad efter dödsfallet.

Kontakta en låsfirma om du låst dig ute. Dygnet runt finns det möjlighet att, mot en 
debiterad avgift, erhålla assistans för att få sin dörr upplåst. Enda kravet för att få
 hjälp med låset är att behörig hyresgäst kan visa legitimation eller på annat vis styrka
 sin identitet och kontraktsbehörighet.

Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så räddningspersonal kan komma fram.

Rent vatten är inte en oändlig resurs och som hyresgäst kan du göra mycket för att minska förbrukningen. Låt aldrig en kran stå och rinna, exempelvis vid tandborstning och diskning.

Fastighetens ventilationssystem för bort gammal förorenad luft via kök och badrum/wc samt tillför friskluft till lägenheten.

Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilationssystemet som det ska.
 Rengör filtret i din fläkt (där sådan finns) minst en gång i månaden.
 Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på din dammsugare. 
Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd.
 Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat.
 Lämna gärna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi.
 Våra lägenheter kontrolleras regelbundet enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Se Förråd.

Undersökningar visar att människor i regel mår bäst vid en inomhustemperatur på
ca 21°C. EB Förvaltning strävar därför efter att hålla denna temperatur i lägenheterna.
Du kan sänka värmen om du vill med hjälp av vredet på elementet. Skulle det vara 
kallare i lägenheten än 21°C, trots att termostaten är öppen, ring vår felanmälan.
Elementen kan dock vara kalla utan att det är fel på värmesystemet. En orsak kan vara 
att det är så varmt i lägenheten att termostaten tillfälligt stängt av värmetillförseln.
Stäng aldrig värmen, detta är speciellt viktigt på vintern då det finns risk för att systemet kan frysa! Det är viktigt att cirkulationspumpen går. Är du bortrest en längre tid, be någon titta till lägenheten.

I lägenheter med värmepump ska luftfiltren rengöras enligt serviceintervallet.

Elektronik: Låt inte TV, stereo, video etc stå i stand by-läge, utan stäng av med
strömbrytaren så drar de inte ström i onödan.
 Belysning: Släck gärna belysningen i rum du inte vistas i. Byt ut vanliga glödlampor
mot lågenergilampor, det spar både energi och pengar.
 Matlagning: Använd alltid lock på dina grytor när du skall koka upp något. Ett bra
 tips för att spara ström är att utnyttja eftervärmen genom att stänga plattan strax 
innan maten är färdig. Skall du bara koka vatten kan det vara idé att göra det med 
vattenkokare. Det går både snabbare och är billigare. 
Kyl/frys: Regelbunden avfrostning och rengöring minskar elförbrukningen. En
 frystermometer hjälper dig hålla ”rätt temperatur” i kyl (5°C ) och frys (-18°C).
Varje grads extra kyla ökar energiförbrukningen.
 Möblera: Möbler framför element bör stå minst 20 cm ut, annars hindras 
värmespridningen. 
Vädring: Vädra snabbt med fönstren på vid gavel istället för att låta fönstren 
stå på glänt hela dagen.